Dokumenty

Registrace sociální služby
Dne 2.10.2013 získalo Centrum pro dítě a rodinu Valika, o. s. od Krajského úřadu Karlovarského kraje rozhodnutí o registraci sociální služby – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Výpis z rejstříku poskytovatelů sociálních služeb.

Pověření k výkonu SPOD
Dne 13.9.2013 získalo Centrum pro dítě a rodinu Valika, o.s. od Krajského úřadu Karlovarského kraje pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí podle příslušných ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně, ve znění pozdějších právních předpisů.

Stanovy občanského sdružení
Nejdůležitějším dokumentem občanského sdružení jsou STANOVY ze dne 22. května 2013, které byly zaregistrovány Ministerstvem vnitra ČR dne 14.6.2013 pod č.j. VS/1-1/93709/13-R.

Statutární zástupce – ředitel
Dne 17. 06. 2013 byl na 1. jednání členské schůze zvolen ředitelem o. s. Mgr. Petr Zmuda. Dle čl. VIII stanov za sdružení jedná navenek a ve všech věcech zastupuje sdružení samostatně. JMENOVACÍ DEKRET

Zápisy z jednání členské schůze (nejvyššího orgánu o. s.)
1. jednání – 17. 06. 2013 – informace o registraci o. s., volba ředitele – zápis

Napsat komentář