Facilitace případových konferencí

FPKOd ledna 2016 jsme rozšířili nabídku našich služeb o facilitaci případových konferencí.

Co je to facilitace případových konferencí a kdy ji lze využít?

Případovou konferenci lze využívat jako jeden z nástrojů pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin, a to ve spolupráci s rodiči a jinou osobou zodpovědnou za výchovu dítěte (např. pěstounem), dalšími přizvanými osobami, zejména zástupci škol, školských zařízení, zařízení poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů činných v sociální oblasti, orgánů policie, státních zástupců, odborných pracovníků v oblasti náhradní rodinné péče, poskytovatelů sociálních služeb a pověřených osob.

Případová konference je i povinnou náležitostí před podáním návrhu k soudu podle § 14 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů (např. v situaci, kdy se jedná o nařízení ústavní výchovy nebo omezení/zbavení rodičovské odpovědnosti).

Kolik facilitace stojí?

  • Jedna hodina facilitace stojí 1.000,- Kč

Tato cena obsahuje:

  • dopravu v rámci Karlovarského kraje
  • přípravu facilitátora před případovou konferencí
  • vedení případové konference
  • zajištění formulářů – prezenční listina + zachování mlčenlivosti
  • kancelářské potřeby (flipchartový papír, atd.)

Činnosti související s facilitací:

  • osobní konzultace pro svolavatele PK – 800,- Kč/h (včetně dopravy)
  • zpracování výsledku PK – akční plán – 600,- Kč

Kdo bude facilitovat?

Absolvent akreditovaného výcviku facilitace – Mgr. Petr Zmuda

Kontakty

V případě Vašeho zájmu o facilitaci případové konference kontaktujte, prosím, Mgr. Petra Zmudu na e-mailu: zmuda@valika.cz nebo na tel. 727 811 558.