Krok č. 1

PODÁNÍ ŽÁDOSTI NA MĚSTSKÉM ÚŘADU podle místa bydliště žadatele

Celý proces, kterému se odborně říká zprostředkování náhradní rodinné péče, začíná vždy u sociální pracovnice orgánu sociálně-právní ochrany dětí městského úřadu (magistrátu) obce s rozšířenou působností podle Vašeho bydliště. V Karlovarském kraji se jedná o těchto sedm obcí (kontakty aktualizovány 24.10.2018):

Karlovy Vary

 • Mgr. Ivana Látová – tel.: 353 152 572; e-mail: i.latova@mmkv.cz
 • Věra Krejčová – tel.: 353 152 578; e-mail: v.krejcova@mmkv.cz
 • Mgr. Jana Balintová – tel.: 353 152 580, e-mail:j.valintova@mmkv.cz
 • Adresa pracoviště: U Spořitelny 2, Karlovy Vary

 • Zdenka Tkadlecová, DiS. – tel.: 354 524 247; e-mail: tkadlecova.zdenka@muas.cz
 • Adresa pracoviště: Kamenná 473/52, Aš

Cheb

 • Bc. Helena Kršňáková – tel.: 354 440 242; e-mail: krsnakova@cheb.cz
 • Bc. Renata Bartáková – tel.: 354 440 248; e-mail: bartakova@cheb.cz
 • Bc. Zuzana Sekalová – tel.: 354 440 252, e-mail: sekalova@cheb.cz
 • Adresa pracoviště: 26. dubna 4, Cheb

Mariánské Lázně

 • Bc. Pavel Zobal – tel.: 354 922 301; e-mail: pavel.zobal@marianskelazne.cz
 • Adresa pracoviště: Ruská 155/3, Mariánské Lázně

Ostrov

 • Anna Steiningerová, DiS. – tel.: 354 224 827; e-mail: asteiningerova@ostrov.cz
 • Eva Zelenková – tel.: 354 224 847, ezelenkova@ostrov.cz
 • Adresa pracoviště: Jáchymovská 1, Ostrov

Sokolov

 • Eva Polesná, DiS. – tel.: 359 228 126; e-mail:eva.polesna@sokolov.cz
 • Bc. Irena Švecová – tel.: 359 228 127; e-mail: irena.svecova@sokolov.cz
 • Blanka Uhlíková, DiS. – tel.: 354 228 149; e-mail: blanka.uhlikova@sokolov.cz
 • Renáta Svobodová, DiS. – tel.: 354 228 105, e-mail: renata.svobodova@sokolov.cz
 • Adresa pracoviště: Karla Hynka Máchy 1275, Sokolov

Kraslice

 • Bc. Aneta Švárová – tel.: 352 370 437, e-mail: svarova@meu.kraslice.cz
 • Adresa pracoviště: Náměstí 28. října 1438, Kraslice

Zjednodušeně řečeno: žádost o náhradní rodinnou péči se podává tam, kde řešíte většinu úředních věcí, např. žádáte o vydání cestovního pasu nebo přihlašujete automobil…

Co od Vás budou sociální pracovnice potřebovat?

1. Základním dokumentem je ŽÁDOST o zařazení do evidence osob vhodných stát se osvojiteli/pěstouny/pěstouny na přechodnou dobu. Formulář žádosti je shodný pro všechny tři formy náhradní rodinné péče a vydalo jej Ministerstvo práce a sociálních věcí. Žádost si můžete vyplnit na této stránce, vytisknout, podepsat a vzít s sebou na úřad.

2. K žádosti přiložte:

 • rodný list,
 • aktuální zprávu o zdravotním stavu od obvodního lékaře, popř. specialisty,
 • osobní dotazník,
 • potvrzení o příjmech žadatele (minimálně za poslední čtvrtletí),
 • hodnocení zaměstnavatele (neexistuje jednotný formulář; ve formuláři lze zmínit dobu zaměstnání, pracovní hodnocení, porušení pracovní kázně, osobní hodnocení – důvody, které z pohledu zaměstnavatele svědčí ve prospěch či v neprospěch žadatele),
 • aktuální fotografie (nikoli pasového formátu),
 • dále mohou sociální pracovnice chtít: doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, zprávu doprovázející organizace či OSPOD, pokud již nějaké dítě v náhradní péči máte, apod.

Pokud o náhradní rodinnou péči žádají manželé, žádost podávají jednu, přílohy k žádosti však musí doložit každý z žadatelů.

 

Aktualizováno dne 12. 9.2016

Napsat komentář