Krok č. 2

NÁVŠTĚVA SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA U VÁS DOMA

Sociální pracovnice orgánu sociálně-právní ochrany dětí městského úřadu (magistrátu) obce s rozšířenou působností musí zpracovat STANOVISKO k Vaší žádosti. Za tímto účelem navštíví Vaši domácnost (provede sociální šetření) a probere s Vámi znovu informace uvedené v osobním dotazníku, zejména se bude zajímat o důvody a motivaci Vašeho rozhodnutí, bude chtít znát Vaše představy o dítěti (věk, etnikum, pohlaví, hendikep, apod.)

Napsat komentář