Náhradní rodinná péče a SPOD

Činnosti v rámci NRP vykonáváme na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany.

Vyberte si skupinu, do které spadáte:

 

 

 

 

Informace o standardech kvality sociálně-právní ochrany

Centrum pro dítě a rodinu Valika se od 1. ledna 2015 řídí v rámci poskytování sociálně-právní ochrany standardy kvality sociálně-právní ochrany, které byly vtěleny do zákona č. 359/1999 Sb. novelou publikovanou pod č. 401/2012 Sb.