Další odborné služby

FACILITACEFPK

Od ledna 2016 jsme rozšířili nabídku našich služeb o facilitaci případových konferencí. Případovou konferenci lze využívat jako jeden z nástrojů pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin, a to ve spolupráci s rodiči a jinou osobou zodpovědnou za výchovu dítěte (např. pěstounem), dalšími přizvanými osobami, zejména zástupci škol, školských zařízení, zařízení poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů činných v sociální oblasti, orgánů policie, státních zástupců, odborných pracovníků v oblasti náhradní rodinné péče, poskytovatelů sociálních služeb a pověřených osob.

Podrobnější informace, včetně kontaktů najdete zde.

MEDIACEmediace-logo

Od června 2016 jsme rozšířili nabídku našich služeb o mediaci. Co je to mediace? Je to řešení složité situace s pomocí prostředníka, mediátora. Je to neformální, mimosoudní proces, který vede vyškolený profesionál, který je zodpovědný za řízení mediačního procesu. Cílem mediace je najít nová řešení na danou situaci. Mediace se zaměřuje na budoucnost. V rámci rodinných kauz se jedná například o nastavení pravidel v manželství, při rozpadu manželství – úprava majetku, bydlení, styk s dětmi, dále mezigenerační spory, dědictví, obecně péče o děti, atd.
Mediaci je možné využít také u sousedských nebo pracovních kauz. (Více informací o mediaci najdete také na stránkách Asociace mediátorů České republika, ze kterých jsme se svolením čerpali výše uvedené informace)

Podrobnější informace, včetně kontaktů najdete zde.

ASISTOVANÉ KONTAKTY RODIČE (jiné blízké osoby) S DÍTĚTEMak

DO ODVOLÁNÍ POZASTAVENA REALIZACE NOVÝCH ASISTOVANÝCH KONTAKTŮ Z DŮVODŮ NAPLNĚNÍ KAPACITY. Děkujeme za pochopení

Od září 2016 jsme rozšířili nabídku našich služeb o realizaci asistovaných kontaktů. Asistované kontakty pomáhají dětem v navázání kontaktu se svým rodičem nebo s jiným blízkým příbuzným nebo osobou blízkou. Tato služba se zaměřuje na rozvoj komunikace v rodinném systému a zajišťuje bezpečí pro dítě, aby navázalo vztah s osobou blízkou za pomoci zkušeného odborníka. Asistovaný kontakt může řešit rodinné situace, kdy je jeden s rodičů potencionálně ohrožen Syndromem zavrženého rodiče, potažmo jiná osoba dítěti blízká.

Podrobnější informace, včetně kontaktů najdete zde.