Náš tým

Ředitel, vedoucí sociální služby, klíčový pracovník: Mgr. Petr Zmuda

Mgr. Petr ZMUDA, ředitel/klíčový pracovník

 • vzdělání: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, obor: vychovatelství se zaměřením na etopedii
 • kurzy a semináře zaměřené na práci s ohroženými dětmi i jejich rodinami, na vedení týmu, sociálně právní oblast, kurz mediace
 • praxe: dlouhodobé zkušenosti s prací s ohroženými dětmi i jejich rodinami (biologickými i náhradními), zejména jako ředitel dětského domova
 • absolvent akreditovaného výcviku facilitace a mediace
 • lektor vzdělávacího programu PRIDE
 • kontakt: zmuda@valika.cz, 727 81 15 58

Zástupce ředitele, právník/odborný pracovník pro oblast náhradní péče: Mgr. Petr NajmanPetr NAJMAN

 • vzdělání: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni, obor: právo
 • kurzy a semináře zaměřené na sociálně – právní ochranu dětí a náhradní rodinnou péči, účast na aktivitách zaměřených na vyhledávání zájemců o NRP
 • vyškolený mediátor
 • praxe: koordinátor projektu Čí je dítě? (www.cijedite.cz), zaměstnanec Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov, praxe v advokátní kanceláři JUDr. Kubsové nebo v exekutorském úřadu Mgr. Ing. Proška
 • předseda poradního sboru hejtmana Karlovarského kraje v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (§38a zákona č. 359/1999 Sb.)
 • kontakt: najman@valika.cz, 739 69 53 96

Terénní sociální pracovnice: Mgr. Ljuba BračkováLjuba Bračková

 • vzdělání: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, obor: sociální práce a sociální politika
 • kurzy například: Individuální plánování v soc.službách, řešení finanční situace předlužených klientů, zvládání obtížných situací při práci s klientem, práce s emocemi, základy
  psychosociální rehabilitace
 • praxe: vychovatelství, sociální práce
 • kontakt: brackova@valika.cz, 603 89 16 35

 

Terénní sociální pracovnice: Bc. Markéta BřezinováMarkéta Březinová

 • vzdělání: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor: speciální pedagogika
 • kurzy a semináře zaměřené na vzdělávání žáků se speciálními vzděláváními potřebami
 • praxe: pedagogická činnost, vzdělávání žáků
 • kontakt: brezinova@valika.cz, 734 83 88 13

 

 

Terénní sociální pracovnice: Bc. Petra Veselá – toho času na mateřskéPetra Bořutová

 • vzdělání: Vysoká škola Karlovy Vary, obor: sociálně právní činnost
 • kurzy a semináře zaměřené na sociální práci s rodinami, edukativní rodičovská terapie
 • praxe: u okresního soudu (opatrovnické a exekuční oddělení), exekutorská činnost
 • kontakt: borutova@valika.cz, 737 29 11 95

 

Terénní sociální pracovnice: Bc. Kateřina SvobodováKateřina Svobodová

 • vzdělání: Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J. E. Purkyně, obor: Sociální politika a sociální práce
 • Kurzy a semináře zaměřené na psychopatologii a poruchy osobnosti
 • praxe: sociální pracovnice Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy v Ústí nad Labem
 • kontakt: svobodova@valika.cz, 739 27 46 44

 

 

Terénní sociální pracovnice: Bc. Nela ŠperňákováNela Šperňáková

 • vzdělání: Vysoká škola Karlovy Vary, obor: sociálně právní činnost
 • praxe: sociálně – právní ochrana dětí na OSPOD
 • kontakt: spernakova@valika.cz, 736 228 467