O nás

Myšlenka vzniku neziskového subjektu, který by poskytoval kvalitní služby ohroženým rodinám a zájemcům o náhradní rodinnou péči, v nás byla již delší dobu, a proto jsme se na konci května roku 2013 rozhodli podniknout potřebné kroky k založení občanského sdružení. To nakonec vzniklo registrací u Ministerstva vnitra ČR dne 14. června 2013.

Od 1. ledna 2014 se občanské sdružení změnilo na základě občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) na spolek a nyní jsme zapsáni ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. L 6660.

Centrum pro dítě a rodinu Valika vzniklo za účelem

  1. osvětové, publikační a vzdělávací činnosti v oblasti péče o ohrožené děti a jejich rodiny a náhradní péče
  2. výkonu sociálních služeb a činností v rámci sociálně-právní ochrany dětí
  3. poskytování školících, poradenských a podpůrných služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny a pro zájemce o náhradní péči
  4. spolupráce se státními, krajskými, samosprávnými i nestátními institucemi a společnostmi podílejícími se na péči o ohrožené děti a náhradní péči

Důležité dokumenty a rozhodnutí