Přípravy žadatelů o NRP

Od 24. června 2021 může Centrum pro dítě a rodinu Valika, z.s. realizovat podle § 48 odst. 2 písm. e) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí přípravy žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče k přijetí dítěte do rodiny, kterou jinak zajišťuje krajský úřad.

Přípravné kurzy se v Centru pro dítě a rodinu Valika mohou konat dvěma formami (výběr formy závisí zpravidla na domluvě se zadavatelem):
a) „klasická“ forma prostřednictvím „přednášek“ se skupinovými a sebezkušenostními aktivitami
b) prostřednictvím programu PRIDE (více o programu PRIDE zde)

Při sestavování popisu realizace příprav jsme vycházeli z našich zkušeností s prací se žadateli a stávajícími pěstouny, dále pak z těchto materiálů:

  • Doporučení pro přípravy a další vzdělávání zájemců o náhradní rodinnou péči, Mgr. Zuzana Kudelová, Mgr. Michaela Svobodová a Mgr. Johana Mertová, MPSV, 2019.
  • Přípravy pro budoucí náhradní rodiče, Alena Vávrová, Pavla Pokorná, Jana Frantíková, Halka Korcová, Karin Řeháková, Středisko náhradní rodinné péče, 2012
  • Odborná příprava budoucích pěstounů a osvojitelů, Veronika Hofrová a Eva Rotreklová, Triada, 2009
  • Odborná příprava PRIDE pro náhradní rodiče, MPSV, 2015
  • Metodické doporučení MPSV Č. 7/2009 k odbornému posuzování žadatelů o zprostředkování náhradní rodinné péče, MPSV, 2009

V nejbližší době se zde dozvíte další informace.