Program PRIDE

Krátce k programu PRIDE (z angl. Parent Resources for Information, Development and Education – zdroje pro informování, rozvoj a vzdělávání rodičů) – jedná se o komplexní model pro rozvoj a podporu náhradních rodin, který je založený na kompetencích (znalostech a dovednostech) potřebných k úspěšnému provádění úkolů v NRP. V programu PRIDE jsou tyto kompetence seskupeny do kategorií, jsou rovněž uspořádány sousledně podle toho, kdy je třeba je získat a mají definované potřebné úrovně znalostí/dovedností.

Kategorie 5 kompetencí:
1. Chránit děti a starat se o ně
2. Naplňovat vývojové potřeby dětí a řešit opožděný vývoj
3. Podporovat vztahy mezi dětmi a jejich rodinami
4. Vytvářet pro děti bezpečné pečující vztahy na celý život
5. Pracovat jako člen týmu.

PRIDE je založen na zásadách, které představují jeho jednotící motiv. Mezi hlavní zásady patří:
• Podpora rozvoje dětí
• Význam rodičů a rodin
• Význam rozmanitosti a kulturní kompetence
• Vyrovnání se se ztrátou
• Důležitost týmové práce
• Jasné vymezení rolí
• Společné posuzování a informované rozhodnutí