Program pozitivního rodičovství Triple P

Dovolte nám, abychom Vás informovali, že Centrum pro dítě a rodinu Valika, z.s. se stalo jedním z mála subjektů v České republice a jediným v Karlovarském kraji, který může realizovat Program pozitivního rodičovství TRIPLE P, který je jedním z nejúčinnějších rodičovských programů na světě.

O co jde?

Tento program učí rodiče dovednosti potřebné k vybudování zdravých rodinných vztahů, zvládání nevhodného chování dětí a předcházení problémů při jejich výchově. Triple P nabízí rodičům jednoduché a praktické strategie, jak například omezit trestání ve výchově, jak snížit stres spojený s výchovou dětí nebo jak zvýšit komunikační dovednosti rodičů.

Program byl vytvořen v Austrálii, nyní probíhá ve třiceti zemích a byl z angličtiny přeložen do více než 20 jazyků, včetně češtiny. Programem bylo podpořeno již více než 4 miliony dětí a jejich rodin.

Co získáte díky Triple P?

Tři P v „Triple P“ znamenají „Positive Parenting Program, v češtině „Program pozitivního rodičovství“, což znamená, že váš rodinný život bude mnohem příjemnější. Triple P vám pomůže:

  • Vychovávat šťastné a sebejisté děti
  • Zvládat nevhodné chování, aby si všichni členové rodiny více užívali života
  • Stanovit si pravidla a postupy, které všichni respektují a dodržují
  • Podporovat chování, které se vám líbí
  • Pečovat o sebe jako o rodiče
  • Být si jistí, že děláte správnou věc

Jak program vypadá a kolik stojí?

Program se skládá z 5 skupinových setkání rodičů (každý týden 1 sezení v délce 2 hodin) a 3 telefonických hovorů. V první vlně se mohou programu zúčastnit rodiče (pěstouni, osvojitelé, poručníci) dětí ve věku 0 – 12 let. Setkání budou probíhat v Karlových Varech na adrese Nádražní 61/8, Stará Role. Během skupinových setkání je v případě potřeby zajištěno i hlídání dětí. Program je pro účastníky zdarma. Drobné občerstvení zajištěno.

PŘIHLÁŠKY

Další kurz otevíráme 3. ledna 2024. Do programu je možné se hlásit vyplněním tohoto formuláře.

Skupinovými setkáními Vás provedou lektorské dvojice: Mgr. Petr Zmuda + Bc. Markéta Březinová a Bc. Kateřina Šťástková + Bc. Nela Šperňáková.

Další informace

Bližší informace najdete také na https://www.triplep.cz nebo kontaktujte Bc. Kateřinu Šťástkovou (T: 739 274 644 nebo E: info@valika.cz), které Vám ráda poskytne další informace.

Projekt je realizován v rámci projektu Ministerstva zdravotnictví ČR, jehož cílem je zavedení programu Triple P do českého prostředí. Projekt „Program pro pozitivní rodičovství v České republice „Triple P“ je financován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP a spolufinancován ze státního rozpočtu.

Grafické materiály

Po kliknutí se materiály otevřou ve formátu pdf

Letak1
Letáček pro rodiče
brožura
Informační brožura o Triple P
Často kladené dotazy
Často kladené dotazy

Poslední aktualizace: 9.11.2023