Skoro pět desítek dětí je v Karlovarském kraji bez domova

V České republice se na jaře 2019 vyskytovalo zhruba 2600 dětí bez domova. Vyplývá to ze závěrů průzkumu Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, který v minulých dnech vydal publikaci Sčítání osob bez domova v České republice 2019.

V tomto příspěvku Vám přinášíme nejdůležitější fakta z publikace, zejména s ohledem na Karlovarský kraj.

  • Nejvyšší počet osob bez domova v přepočtu na tisíc obyvatel kraje se nachází právě v našem Karlovarském kraji. Jsou to zhruba tři osoby na 1 000 obyvatel.
pocty_osob_bez_domova_KV2
Počty osob bez domova v Karlovarské m kraji
  • Na základě zjištěných dat výzkumníci odhadují, že na území České republiky bylo v dubnu 2019 ubytováno v azylových domech celkem 6 135 osob, z toho 2 185 dětí a mladistvých mladších 18 let, což je zhruba třetina všech ubytovaných osob. V Karlovarském kraji se jednalo o 41 dětí z celkového počtu 47 dětí bez domova.
Průměrné počty dětí v zařízeních azylových služeb jednotlivých krajů
Průměrné počty dětí v zařízeních azylových služeb jednotlivých krajů
  • Dalším alarmujícím zjištěným faktem je, že významně byly v OBECNÍCH ubytovnách zastoupeny děti. Ty tvořily téměř čtvrtinu (24 %) všech jejich obyvatel. Více než jedna třetina (36 %) osob v obecních ubytovnách uvedla, že je v situaci bez bytu či bez střechy již celkem déle než pět let. V Karlovarském kraji šlo o 4 děti.
Členění osob na obecních ubytovnách podle dospělosti
Členění osob na obecních ubytovnách podle dospělosti