Informace o jednáních členské schůze

ČLENSKÁ SCHŮZE je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové spolku. Členská schůze zejména (a) rozhoduje o změnách stanov, (b) rozhoduje o výkonu vedlejší činnosti, (c) schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet a roční závěrku hospodaření, (d) rozhoduje o přijetí nových členů, (e) rozhoduje o zrušení členství, (f) rozhoduje o zrušení spolku.

INFORMACE K JEDNOTLIVÝM JEDNÁNÍM

2017

  • 10. jednání – 2.5.2017 – schválení účetní závěrky za rok 2016, výroční zprávy, zpráva o hospodaření za 1-4/2017, ostatní

2016

  • 9. jednání – 20.12.2016 – určená výše mzdy řediteli organizace, plány na rok 2017, ostatní
  • 8. jednání – 28.6.2016 – schválení výroční zprávy za rok 2015, ostatní
  • 7. jednání – 22.4.2016 – schválení účetní závěrky za rok 2015, informace o plánu činnosti na rok 2016, ostatní

2015

  • 6. jednání – 17.12.2015 – schválení nového názvu organizace, schválení stanov, schválení statutárního orgánu
  • 5. jednání20. 6. 2015 – schválení výroční zprávy za rok 2014, rozbor hospodaření za rok 2014, ostatní

2014

  • 4. jednání – 8. 9. 2014 – informace o žádostech o dotace: EHP (program CZ04), sociální služby (MPSV, Karlovarský kraj), dotace rodina a ochrana práv dětí, ostatní
  • 3. jednání – 23. 4. 2014 – schválení výroční zprávy za rok 2013, rozbor hospodaření za rok 2013, ostatní
  • 2. jednání – 28. 2. 2014 (mimo řádný termín) – určení výše mzdy řediteli organizace

2013

  • 1. jednání – 17. 6. 2013 – informace o registraci o. s., volba statutárního zástupce (ředitele)

Zápisy jsou uloženy v kanceláři organizace.