Krok č. 7

KOMPLEXNÍ ZHODNOCENÍ ŽADATELE A VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

Po zhodnocení všech dostupných zpráv je pracovníky krajského úřadu vypracováno odborné posouzení pro účely zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče. Na základě tohoto posouzení je krajským úřadem vydáno ROZHODNUTÍ o zařazení (nezařazení) do evidence osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny. Ještě před vydání rozhodnutí je krajský úřad povinen Vás seznámit se všemi podklady (zprávami, hodnoceními apod.) na základě kterých rozhodl o Vašem zařazení (či nezařazení) do evidence. Pokud je rozhodnutí negativní je možné se odvolat k Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, které rozhodnutí krajského úřadu přezkoumá.

Napsat komentář