Krok č. 8

VEDENÍ V EVIDENCI OSOB VHODNÝCH STÁT SE NÁHRADNÍMI RODIČI

Krajský úřad s Vámi od právní moci rozhodnutí o Vašem zařazení do evidence počítá jako s náhradními rodiči (osvojiteli, pěstouny). Vzhledem k tomu, že zprostředkování náhradní rodinné péče je především služba dítěti, se krajský úřad snaží ve spolupráci i s ostatními krajskými úřady a organizacemi působícími v oblasti NRP, najít co nejrychleji vhodnou náhradní rodinu pro dítě. Proto se nedá říci, jak dlouho budete čekat na „své“ dítě. Záleží to na mnoha faktorech, jako jsou Vaše představy o dítěti, Vaše tolerance ke zdravotním, psychologickým projevům dětí, Vaše možnosti, schopnosti, atd. Pokud by se Vám čekání zdálo příliš dlouhé, kontaktuje pracovnice krajského úřadu, popř. příslušnou sociální pracovnici na městském úřadu, které Vám rády zodpoví Vaše dotazy. ​​

Napsat komentář