Náš tým

VEDENÍ ORGANIZACE

  • Ředitel organizace: JUDr. Petr Najman (profil)
  • Zástupce ředitele: Mgr. Petr Zmuda (profil)

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

  • Vedoucí sociální služby: Bc. Kateřina Šťástková (profil)
  • Terénní sociální pracovnice: Bc. Lenka Belková (profil)
  • Terénní sociální pracovnice: Mgr. Ljuba Bračková (profil)
  • Terénní sociální pracovnice: Bc. Markéta Březinová (profil)
  • Terénní sociální pracovnice:

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

  • Vedoucí náhradní rodinné péče a klíčový pracovník: Mgr. Petr Zmuda
  • Odborný pracovník pro NRP: JUDr. Petr Najman
  • Klíčová pracovnice: Bc. Veronika Hrnková (profil)