Další odborné služby

KURZY TERAPEUTICKÉHO RODIČOVSTVÍ

Na začátku roku 2024 otevřeme dlouhodobý prožitkový kurz terapeutického rodičovství v Karlovarském kraji. Podrobnější informace, včetně kontaktů najdete zde.

PROGRAM POZITIVNÍHO RODIČOVSTVÍ (TRIPLE P)

Tento program učí rodiče dovednosti potřebné k vybudování zdravých rodinných vztahů, zvládání nevhodného chování dětí a předcházení problémů při jejich výchově. Triple P nabízí rodičům jednoduché a praktické strategie, jak například omezit trestání ve výchově, jak snížit stres spojený s výchovou dětí nebo jak zvýšit komunikační dovednosti rodičů.

Tři P v „Triple P“ znamenají „Positive Parenting Program, v češtině „Program pozitivního rodičovství“, což znamená, že váš rodinný život bude mnohem příjemnější.
Triple P vám pomůže:

  • Vychovávat šťastné a sebejisté děti
  • Zvládat nevhodné chování, aby si všichni členové rodiny více užívali života
  • Stanovit si pravidla a postupy, které všichni respektují a dodržují
  • Podporovat chování, které se vám líbí
  • Pečovat o sebe jako o rodiče
  • Být si jistí, že děláte správnou věc

Podrobnější informace, včetně kontaktů najdete zde.

PŘÍPRAVY ŽADATELŮ O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OSVOJENÍ NEBO PĚSTOUNSKÉ PÉČE K PŘIJETÍ DÍTĚTE DO RODINY

Od 24. června 2021 může Centrum pro dítě a rodinu Valika, z.s. realizovat podle § 48 odst. 2 písm. e) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí přípravy žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče k přijetí dítěte do rodiny, kterou jinak zajišťuje krajský úřad.

Přípravné kurzy se v Centru pro dítě a rodinu Valika mohou konat dvěma formami (výběr formy závisí zpravidla na domluvě se zadavatelem):
a) „klasická“ forma prostřednictvím „přednášek“ se skupinovými a sebezkušenostními aktivitami
b) prostřednictvím programu PRIDE

Podrobnější informace o přípravách se dozvíte zde.

FACILITACE

Od ledna 2016 jsme rozšířili nabídku našich služeb o facilitaci případových konferencí. Případovou konferenci lze využívat jako jeden z nástrojů pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin, a to ve spolupráci s rodiči a jinou osobou zodpovědnou za výchovu dítěte (např. pěstounem), dalšími přizvanými osobami, zejména zástupci škol, školských zařízení, zařízení poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů činných v sociální oblasti, orgánů policie, státních zástupců, odborných pracovníků v oblasti náhradní rodinné péče, poskytovatelů sociálních služeb a pověřených osob.

Podrobnější informace, včetně kontaktů najdete zde.

MEDIACE

DO ODVOLÁNÍ POZASTAVENA REALIZACE NOVÝCH MEDIACÍ Z DŮVODŮ NEDOSTATEČNÉ KAPACITY. Děkujeme za pochopení

Od června 2016 jsme rozšířili nabídku našich služeb o mediaci. Co je to mediace? Je to řešení složité situace s pomocí prostředníka, mediátora. Je to neformální, mimosoudní proces, který vede vyškolený profesionál, který je zodpovědný za řízení mediačního procesu. Cílem mediace je najít nová řešení na danou situaci. Mediace se zaměřuje na budoucnost. V rámci rodinných kauz se jedná například o nastavení pravidel v manželství, při rozpadu manželství – úprava majetku, bydlení, styk s dětmi, dále mezigenerační spory, dědictví, obecně péče o děti, atd.
Mediaci je možné využít také u sousedských nebo pracovních kauz. (Více informací o mediaci najdete také na stránkách Asociace mediátorů České republika, ze kterých jsme se svolením čerpali výše uvedené informace)

Podrobnější informace, včetně kontaktů najdete zde.

ASISTOVANÉ KONTAKTY RODIČE (jiné blízké osoby) S DÍTĚTEM

DO ODVOLÁNÍ POZASTAVENA REALIZACE NOVÝCH ASISTOVANÝCH KONTAKTŮ Z DŮVODŮ NEDOSTATEČNÉ KAPACITY. Děkujeme za pochopení

Od září 2016 jsme rozšířili nabídku našich služeb o realizaci asistovaných kontaktů. Asistované kontakty pomáhají dětem v navázání kontaktu se svým rodičem nebo s jiným blízkým příbuzným nebo osobou blízkou. Tato služba se zaměřuje na rozvoj komunikace v rodinném systému a zajišťuje bezpečí pro dítě, aby navázalo vztah s osobou blízkou za pomoci zkušeného odborníka. Asistovaný kontakt může řešit rodinné situace, kdy je jeden s rodičů potencionálně ohrožen Syndromem zavrženého rodiče, potažmo jiná osoba dítěti blízká.

Podrobnější informace, včetně kontaktů najdete zde.