Pěstounská péče

Na této stránce se dozvíte základní informace o PĚSTOUNSKÉ PÉČI, a to například:

Informační brožura Karlovarského kraje pro zájemce o pěstounskou péči
Informační brožura Karlovarského kraje pro zájemce o pěstounskou péči
  1. Co je to pěstounská péče
  2. Jak vzniká a končí pěstounská péče
  3. Jak je pěstoun finančně zajištěn
  4. Kde je pěstounská péče upravena
  5. Proces, jak se stát pěstounem krok za krok

1. Co je to pěstounská péče?

Je to forma náhradní rodinné péče, při které je pěstoun povinen o dítě osobně pečovat a při výchově dítěte vykonává přiměřeně práva a povinnosti rodičů. Pěstoun nemá vyživovací povinnost k dítěti. Má právo a povinnost rozhodovat jen v běžných záležitostech dítěte, v těchto záležitostech dítě zastupovat a spravovat jeho jmění. Pěstoun má také povinnost informovat rodiče dítěte o jeho podstatných záležitostech. Soud může pěstounovi také stanovit další práva a povinnosti, pokud to vyžadují okolnosti.

Práva a povinnosti pěstounů jsou od 1. ledna 2013 upraveny v dohodě o výkonu pěstounské péče. Účelem dohody o výkonu pěstounské péče je zajištění pomoci pěstounům. Převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů klade značné nároky na osoby, které do péče dítě převzaly, a je třeba jim věnovat pozornost z hlediska poradenské činnosti, ale také jim konkrétně pomáhat při řešení běžných problémů v oblasti sociální, výchovné apod. Více o dohodách o výkonu pěstounské péče najdete na této stránce.

Pěstoun má také za zákona povinnost udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s jeho rodiči, dalšími příbuznými a osobami dítěti blízkými. Má rovněž povinnost umožnit styk rodičů s dítětem v pěstounské péči, ledaže soud stanoví jinak.

2. Jak vzniká a končí pěstounská péče?

Pěstounská péče vzniká rozhodnutím soudu a končí nabytím plné svéprávnosti dítěte nebo zletilostí dítěte. Dojde-li k podstatné změně poměrů nebo k neshodě mezi rodiči a pěstounem v podstatné záležitosti týkající se dítěte, může dítě, rodič nebo pěstoun navrhnout soudu změnu práv a povinností, zrušení pěstounské péče, nebo jiné rozhodnutí.

3. Jak je pěstoun finančně zajištěn?

Pěstoun, který pečuje o dítě má nárok na odměnu, která je od ledna 2013 posuzována jako plat, proto se z ní odvádí daň a pojistné. Pěstoun má při splnění zákonem stanovených podmínek nárok na tyto dávky:

  • Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
  • Odměna pěstouna
  • Příspěvek při převzetí dítěte
  • Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla
  • Příspěvek při ukončení pěstounské péče

Podrobnější informace o dávkách pěstounské péče najdete na této stránce nebo v informační brožuře Ministerstva práce a sociálních věcí.

4. Kde je pěstounská péče upravena? 

Základní vymezení pěstounské péče najdeme v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, a to v jeho § 958 a násl., podrobnější úpravu pak v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

5. Pěstounem krok za krokem

Všechny podstatné informace najdete v této brožuře, kterou vydal Karlovarský kraj. Celý proces, jak se stát pěstounem, je také zpracován graficky níže. Kliknutím na jednotlivý krok se dozvíte více informací, co daný krok obsahuje. Při zpracování informací u jednotlivých kroků byly využity informace z webových stránek Karlovarského kraje a Ministerstva práce a sociálních věcí.

valika_web_bannery_nahradnim_rodicem_krok_za_krokem_01

valika_web_bannery_nahradnim_rodicem_krok_za_krokem_02

valika_web_bannery_nahradnim_rodicem_krok_za_krokem_03

valika_web_bannery_nahradnim_rodicem_krok_za_krokem_04

valika_web_bannery_nahradnim_rodicem_krok_za_krokem_05

valika_web_bannery_nahradnim_rodicem_krok_za_krokem_06

valika_web_bannery_nahradnim_rodicem_krok_za_krokem_07

valika_web_bannery_nahradnim_rodicem_krok_za_krokem_08

valika_web_bannery_nahradnim_rodicem_krok_za_krokem_09_2

valika_web_bannery_nahradnim_rodicem_krok_za_krokem_10

NENAŠLI JSTE ZDE ODPOVĚDI NA SVÉ OTÁZKY?

Máte další otázky? Napište na info@valika.cz, zavolejte na 739 69 53 96 (p. Najman) nebo si domluvte osobní konzultaci. 

Jsme partnerská regionální organizace Hledáme rodiče, o.p.s.

Aktivity projektu jsou finančně podporovány z dotačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí „Rodina“, Nadace J&T, Nadačního fondu Avast a Karlovarského kraje

MPSV_graficka_znacka_barva logofoundation_transparent_logo_2020_cz image

Poslední aktualizace provedena dne 01.04.2021

 

Napsat komentář