Hledá se supermáma/táta

Kopie návrhu Kopie návrhu Kopie návrhu HLEDÁ SE (1)

Proč hledáme pěstouny?

Karlovarský kraj stále trápí nedostatek dlouhodobých pěstounů. Aktuálně je v evidenci Krajského úřadu Karlovarského kraje přes 250 dětí, kterým je třeba vyhledávat náhradní rodinu. V tomto čísle jsou i ty nejmenší děti do 3 let. Právě těmto dětem je třeba co nejrychleji najít pěstouny. „Je vědecky dokázáno, že pobyt malého dítěte v ústavní péči vede k opoždění v oblasti psychického, sociálního i tělesného vývoje,“ uvedl Petr Zmuda, dlouholetý ředitel dětského domova a pěstoun.

Každoročně Krajský úřad Karlovarského kraje přijme kolem 20 žádostí o zařazení do evidence osob, které chtějí vykonávat náhradní rodinnou péči.

Pokud máte zájem o bližší informace, domluvte si osobní schůzku s Petrem Najmanem na tel. 739 695 396 nebo info@valika.cz.

Informace k pěstounské péči

Podrobnější informace najdete na této stránce.

Informační panely

Jaký by měl být zájemce či zájemkyně o pěstounskou péči

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaký by měl být zájemce či zájemkyně o pěstounskou péči (3)

 

 

 

MOTIVACE – PROČ DO TOHO CHCI JÍT A JAKOU MÁM PŘEDSTAVU O PŘIJATÉM DÍTĚTI? 
To je jedna z otázek, na kterou by si měl každý zájemce o náhradní rodinnou péči odpovědět.  Více informací o motivaci zájemců si můžete přečíst na https://1url.cz/@motivace_zajemcu

 

 

Jaký by měl být zájemce či zájemkyně o pěstounskou péči (4)

 

 

ZDRAVOTNÍ STAV – Musím být zcela zdráv? Vadí, že nosím brýle nebo mám vyšší krevní tlak? 
Určitým vodítkem, jaký by měl být zdravotní stav žadatele o náhradní rodinnou péči, dává doporučený postup MPSV pro posudkové lékaře – více na https://1url.cz/@zdravotni_stav_zajemcu

 

 

3_psychicky_stav

 

PSYCHICKÝ STAV – Vadí, že jsem flegmatik? 
Určitým vodítkem, jaký by měl být psychický stav žadatele o náhradní rodinnou péči a co se z psychologického hlediska zkoumá, dává metodické doporučení MPSV č. 8/2009 k postupu a cílům psychologického vyšetření žadatelů o osvojení nebo pěstounskou péči
– více na https://1url.cz/@psychologicky_stav_zajemcu

 

Jaký by měl být zájemce či zájemkyně o pěstounskou péči (7)

 

 

PŘÍPRAVY K PŘIJETÍ DÍTĚTE DO RODINY

Pro každého náhradního rodiče je důležité, aby prošel odbornou přípravou, která zahrnuje vzdělávání v různých tématech. Vzdělávání je v rozsahu 48 – 72 hod a probíhá různou formou. Více informací k přípravám najdete na http://www.valika.cz/wp-content/uploads/2022/12/Manual_NRP_pripravy.pdf 

 

 

 

 

Jaký by měl být zájemce či zájemkyně o pěstounskou péči (8)

 

 

 

FINANČNÍ SITUACE A BYDLENÍ ŽADATELE 
U každého zájemce se zkoumá i socioekonomická situace – více na http://www.valika.cz/wp-content/uploads/2022/12/finance_zajemce.pdf

Jaký by měl být zájemce či zájemkyně o pěstounskou péči (9)

SPECIFICKÁ TÉMATA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE 
Vzhledem k tomu, že děti svěřené do náhradní rodinné péče nemohou žít se svými biologickými rodiči, způsobuje toto odloučení specifické potřeby a projevy – více na http://www.valika.cz/wp-content/uploads/2022/12/specifika_deti.pdf

Kopie návrhu Kopie návrhu Kopie návrhu Kopie návrhu HLEDÁ SE (31)

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ ŽADATELE 
Každý ze zájemců o náhradní rodinnou péči je posuzován kompletně a komplexně, aby se zjistilo, zda naplňuje všechny potřebné kompetence k péči o přijaté dítě – více na https://1url.cz/@posuzovani

Kopie návrhu Kopie návrhu Kopie návrhu Kopie návrhu HLEDÁ SE (32)

PODPORA A POMOC NÁHRADNÍM RODIČŮM 
Pěstoun je podporován ve formě doprovázení pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo neziskové organizace, která má k tomu odpovídající pověření – více na https://1url.cz/@podpora_a_pomoc

O kampani

Kampaň bude zahrnovat například billboardovou prezentaci, reklamu na sociálních sítích, individuální konzultace se zájemci nebo informačně osvětové akce pro širokou veřejnost. Kampaň se koná v souladu s kampaní Karlovarského kraje „Staňte se pěstounem“ a iniciativou Hledáme rodiče, o.p.s. a je finančně podporována Ministerstvem práce a sociálních věcí, Nadací J&T, Nadačním fondem Avast a Karlovarským krajem.

logaAktivity projektu:

23.12.2021 – inzerce v karlovarském vydání MF Dnes – dostupná zde

19.12.2021 – 10. informační panel k procesu náhradního rodičovství – POMOC A PODPORA

17.12.2021 – beseda se žáky 6. tříd ZŠ jazyků Karlovy Vary – fotodokumentace zde

17.12.2021 – inzerce v týdeníku 5plus2 – dostupná zde (str. 36)

13.12.-19.12.2021 – inzerce idnes.cz/karlovy-vary – dostupná zde

1.12.-28.12.2021 – billboardová kampaň (4 plochy v K. Varech)

19.11.2021 – 9. informační panel k procesu náhradního rodičovství – KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ

01.11.2021 – 8. informační panel k procesu náhradního rodičovství – SPECIFIKA

19.10.2021 – 7. informační panel k procesu náhradního rodičovství – VZTAHY

11.10.-28.10.2021 – billboardová kampaň (4 plochy v K. Varech)

02.10.2021 – 6. informační panel k procesu náhradního rodičovství – BYDLENÍ

19.09.2021 – 5. informační panel k procesu náhradního rodičovství – FINANCE

19.08.2021 – 4. informační panel k procesu náhradního rodičovství – SCHOPNOSTI

19.07.2021 – 3. informační panel k procesu náhradního rodičovství – PSYCHICKÝ STAV

19.06.2021 – 2. informační panel k procesu náhradního rodičovství – ZDRAVOTNÍ STAV

27.05.2021 – fotodokumentace billboardové kampaně – dostupná zde

19.05.2021 – 1. informační panel k procesu náhradního rodičovství – MOTIVACE

05.05.2021 – článek v Karlovarských radničních listech 05/2021 – dostupný zde

29.04.2021 – reportáž v ZKTV – Západočeské kabelové televizi – dostupná zde

27.04.2021 – příspěvek na FB a IG – Jaký by měl být zájemce či zájemkyně o pěstounskou péči? – grafika zde

15.04.2021 – článek v Krajských listech 04/2021 – dostupný zde

09.04.2021 – příspěvek na FB a IG – soutěž – vyfoť supertátu – grafika zde

08.04.2021 – reportáž a článek na Český rozhlas Karlovy Vary – dostupná zde

06.04.2021 – článek na webových stránkách Karlovarského kraje – dostupný zde

06.04.2021 – článek na webových stránkách města Aš – dostupný zde

06.04.2021 – článek na webových stránkách města Ostrov – dostupný zde

03.04.2021 – článek na webových stránkách města Sokolov – dostupný zde

01.04.2021 – článek na webových stránkách města Cheb – dostupný zde

01.04.2021 – zahájení kampaně – uveřejnění na webových stránkách, FB a IG organizace; rozeslání tiskové zprávy do tisku a na orgány sociálně-právní ochrany dětí obcí s rozšířenou působností