Krok č. 5

PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ KRAJSKÝM PSYCHOLOGEM

Psychologické posouzení žadatelů (psychický stav, charakteristika osobnosti, předpoklady vychovávat dítě, motivaci, apod.) provádí psycholog pro náhradní rodinnou péči, kterým je PhDr. Anna Kotrčová (tel.: 354 222 425, e-mail: anna.kotrcova@kr-karlovarsky.cz). Psychologické vyšetření se koná zpravidla na dvou setkáních, které trvají každé cca 3-4 hodiny. Vyšetření probíhá jednak rozhovorem s psychologem a dále písemným testem.

Napsat komentář