Krok č. 6

VZDĚLÁVÁNÍ V ROZSAHU 48, RESP. 72 HODIN

Žadatelé mají povinnost zúčastnit se 48, resp. 72 hodinového vzdělávání (zkráceně „příprava“). Tuto přípravu pro Krajský úřad Karlovarského kraje zajišťuje Rodinná poradna v Sokolově. Cílem přípravy je zejména

  • sebepoznání fyzických osob vhodných stát se osvojitelem nebo pěstounem, jejich rodinného systému a sociálních kontaktů,
  • poznání a naplňování práv a potřeb dítěte v náhradní rodinné péči,
  • osvojení si spolupráce s dalšími odborníky,
  • komunikace s dítětem a přístup k dítěti s vědomím jeho důstojnosti a lidských hodnot,
  • rozvoj schopností a zájmů dítěte,
  • uspokojení citových, vývojových, sociálních a vzdělávacích potřeb dítěte a péče o zdraví dítěte,
  • styk dítěte v náhradní rodinné péči s rodiči a dalšími osobami blízkými,
  • práce s dětmi žijícími v rodině žadatele.

V rámci kurzu máte příležitost setkat se jak s odborníky (pediatr, psycholog…), tak i s pěstouny či osvojiteli. Příprava probíhá skupinově v prostorách sokolovské poradny a  1 víkendové setkání se koná na výjezdním setkání. Po ukončení přípravy vypracují zaměstnanci Rodinné poradny zprávu (zhodnocení) přípravy k přijetí dítěte do rodiny, se kterou Vás před jejím odesláním na krajský úřad seznámí.

Napsat komentář