Bc. Kateřina ŠŤÁSTKOVÁ

Vedoucí sociální služby a terénní sociální pracovnice

  • vzdělání: Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J. E. Purkyně, obor: Sociální politika a sociální práce
  • Kurzy a semináře zaměřené na psychopatologii a poruchy osobnosti
  • praxe: sociální pracovnice Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy v Ústí nad Labem
  • kontakt: stastkova@valika.cz, 739 27 46 44