Norský systém péče o děti

V Praze proběhlo Norsko – České sdílení zkušeností o náhradní péčinor

Ve dnech 17. – 19. 1. 2016 se uskutečnil odborný workshop na téma Norsko – české sdílení zkušeností o náhradní rodinné péči a péči o ohrožené rodiny  (reg. č. EHP-CZ04-BFB-1-012-01-2015). Pozvání prezentovat norský systém péče o děti přijaly senior poradkyně Agnet Krogvig a Unni Nygaard z Norského ředitelství pro záležitosti dětí, mládeže a rodiny (Norwegian Directorate for Children, Youth  and Family Affairs (Bufdir)).

Akce trvala tři dny a během nich si obě strany navzájem představily systémy péče o děti jak v Norsku, tak v České republice, vysvětlily principy práce s ohroženou rodinou a objasnily, na čem jsou založené jednotlivé přístupy sociální práce a ochrany dětí vůbec. Během workshopu měly norské kolegyně možnost navštívit zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, mluvit se sociálními pracovníky, psychology a odborníky na náhradní rodinnou péči. Den poté eeanásledoval celodenní seminář, který se uskutečnil dne 19. 1. 2016 ve Velkopřevorském paláci (Praha 1). Semináře se účastnilo více než 30 odborníků věnujících se systému péče o ohrožené děti. Seminář byl slavnostně zahájen Marií Oktábcovou (ředitelka Kruhu rodiny o. p. s.) a Monicou Steslund (zástupkyně velvyslankyně Norské ambasády), poté následovalo představení norského systému péče o děti. Během prezentace probíhala zároveň i diskuze, v rámci které měli možnost si čeští odborníci ujasnit, jak funguje norský systém péče o děti „z první ruky“.

Bilaterální spolupráce probíhala mezi českou neziskovou organizací Kruh rodiny o. p. s. a norskou neziskovou organizací SOS Village Bergen, která zajistila spolupráci představitelů státní správy a lokální samosprávy během projektu.