Informace pro pěstouny na přechodnou dobu

Na této stránce najdete užitečné a zajímavé informace, které se vztahují k pěstounské péči na přechodnou dobu. Je něco, co Vám zde chybí, nebo máte materiál, který si myslíte, že by tu neměl chybět? Pošlete ho na najman@valika.cz a my jej zveřejníme. Děkuji

FORMULÁŘE

  • Potvrzení o převzetí dítěte – použije se, pokud jde dítě v PPPD např. na procházku s rodičem (jednorázové návštěvy)
  • Potvrzení o převzetí dítěte – použije se, pokud si dítě na procházku bere stále stejná osoba (stále se opakující osoby)
  • Předávací protokol – použije se při předávání dítěte z PPPD do péče budoucích pečovatelů
  • Plán předávání dítěte – vypracovává se ve chvíli, kdy jsou vytipováni budoucí pečovatelé a zahrnuje konkrétní kroky jednotlivých členů týmu s uvedením data
  • Senzobiografická mapa – souhrn informací o dítěti, které by měli dostat budoucí pečovatelé při přebírání dítěte z PPPD (volitelná pomůcka)

BROŽURY

Pěstounská péče na přechodnou dobu pro nejmenší děti pppd_obal
Orientační hodnocení psychického vývoje dítěte pro sociální práci PSYCHVYVOJ
Vývojová psychologie pro sociální práci VYVOJ
Pěstounství je profese PESTOUNSTVI
Vývoj dětí v náhradní rodinné péči VYVOJ2
Úmluva o právech dítěte a související dokumenty UMLUVA

 METODIKY A DOPORUČENÍ