Říjen byl ve Valice spojen se zajímavými semináři

Kvalitní a dostupné sociální služby pro lidi s autismem – cesta ke spokojenému životu5122735_pozvanka-fb

Přestože se v Centru pro dítě a rodinu Valika problematikou poruch autistického spektra (PAS) nezabývá, je dobré o této problematice vědět, a proto jsme se ve středu 31.10.2018 jsme zúčastnili semináře organizace Národní ústav pro autismus – Nautis, která pro Karlovarský kraj – oficiální stránka zpracovala analýzu potřebnosti služeb pro lidi s autismem s názvem „Kvalitní a dostupné sociální služby pro lidi s autismem – cesta ke spokojenému životu “.

Výstupu analýzy představila ředitelka Nautisu Magdalena Thorová. Ta zmínila, že mezi slabé stránky systému péče o lidi s PAS patří například:
⤵️ přetrvává mýtus, že autismus je automaticky problém
⤵️⤵️ chybí specifické služby a odborníci pro lidi s PAS
⤵️⤵️⤵️ pediatři mají často velmi málo informací zejména o následné péči pro děti s PAS
⤵️⤵️⤵️⤵️ málo diagnostických pracovišť a s tím související dlouhé čekací doby (1-1,5 roku)

Naopak mezi silné stránky místního systému patří:
⤴️ poskytovatelé se zkušenostmi
⤴️⤴️ přízeň veřejnosti
⤴️⤴️⤴️ snaha zainteresovaných subjektů o změnu

Na semináři zazněly ještě tyto zajímavé a důležité informace:
✅30% lidí s PAS dojíždí za zdravotní péči mimo náš kraj, ✅každoročně se v kraji narodí přibližně 20 dětí s PAS, ✅mezi nejpotřebnější služby pro děti s PAS jsou podle rodičů: osobní asistence, terénní odlehčovací služba, zájmové aktivity nebo třeba psychoterapie.

Analýza také přinesla 4 cíle pro strategický dokument kraje, který se bude na krajské úrovni zabývat pomoci lidem s PAS.
1️⃣Vybudovat komplexní model pokrytí péče o lidi s PAS
2️⃣ Podporovat rozšiřování nabídky sociálních služeb pro lidi s PAS
3️⃣Nastavit systém osvěty a dostupnosti služeb
4️⃣Zlepšit pracovní podmínky pro zaměstnance v sociálních službách pro lidi s PAS

Konference internetem bezpečněIMG_1054

Ve středu 24. října  jsme se zúčastnili velmi zajímavé konference Internetem Bezpečně. S problematikou kyberbezpečnosti se setkáváme jak v rámci sociálních služeb pro ohrožené rodiny s dětmi, tak v rámci pěstounské péče. Na konferenci vystoupila řada zajímavých hostů.

➡️Zmínit lze například Petera Porubského z Linky bezpečí. Ten hovořil o dětské krizové lince, která je na čísle 116 111 zdarma a nonstop. Řekl také, že za posledních deset let vzrostl několikanásobně počet kontaktů kvůli problémům s internetem. Představil také projekt Hustá Lída si to hlídá (www.hustalida.cz), který má za cíl odlehčenou formou seznámit děti s úskalími internetu.

➡️➡️Dále na konferenci vystoupily také Pavlína Jedličková a Petra Sobková z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, které mluvily o budoucnosti vzdělávání v kyberbezpečnosti. Podle nich jsou dnešní děti digitální domorodci, intuitivně pracují s technologiemi již od útlého věku. Představily také projekt Digitální stopa s Bárou Bezhlavou. Tento projekt má za cíl uvědomění si významu vlastního soukromí a existence digitální stopy.

➡️➡️➡️S velmi názorným příspěvkem vystoupil Jan Kolouch. Jeho příspěvek měl název Dítě a jeho profilace na sociálních sítích. Uvedl, že 70% osob ve věku do 18 let je online. V rámci jeho příspěvku jsme mohli vidět, jaké postupy využívají orgány činné v trestním řízení k dopadení pachatelů kyberzločinů.

➡️➡️➡️➡️Měli jsme také možnost zhlédnout 12 minutový film Say NO!, který dostupný na https://youtu.be/UKvnhqSOr4g. Tento film upozorňuje na důležitost nahlásit závadové jednání a pomáhá rozpoznat potenciálně rizikový kontakt. O tomto projektu mluvil Jakub Vinčálek z Národní centrály proti organizovanému zločinu.

➡️➡️➡️➡️➡️Nesmíme zapomenout ani na vystoupení pořadatele konference, Romana Kohouta, který představil projekty a aktivity neziskové organizace you connected, z.s. Představil zejména dvě publikace – Internetem bezpečně a Bezpečnost v online prostředí (obě ke stažení na https://www.internetembezpecne.cz/ke-stazeni/)