Terapeutické rodičovství

VOLNÁ KAPACITA PODZIMNÍHO KURZU 8/12

Co je to terapeutické rodičovství?

Terapeutické rodičovství je jedna z možností, jak se naučit pomáhat zvládat obtíže dětí s poruchami citové vazby a vývojovým traumatem, které vyrůstají v náhradní rodinné péči. Terapeutické rodičovství vychází z principu PACE (zkratka anglických slov Playfulness, Acceptance, Curiosity a Empathy). Tato metoda je tedy založena na hravosti, přijetí, zvídavosti a empatii.

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen všem, kdo pečují o děti trpící následky vývojového traumatu a následnými vztahovými obtížemi. Kurz je tedy určen primárně osvojitelům a pěstounům.

Jak vypadá dlouhodobý prožitkový kurz?

Kurz nenabízí jen suchou teorii, ale i řadu praktických cvičení, pracovních listů a dalších výukových materiálů, náměty pro společné diskuze či prožitková cvičení. Na kurzu jsou používané zejména tyto výukové metody: powerpointová prezentace, práce ve skupině, hraní rolí, využití videonahrávek.

Kurz je rozdělen do tří modulů, z nichž každý obsahuje šest setkání, celkem se tedy jedná o 18 setkání.

I. MODUL zahrnuje seznámení s teorií attachmentu a představuje koncept terapeutického rodičovství, se speciálním důrazem na porozumění vnitřnímu světu rodiče, tj. rozvíjení jeho vlastního vědomí mysli.

II. MODUL představuje Dům rodičovství se speciálním důrazem na vytvoření bezpečené vztahové základny.

III. MODUL představuje další patra Domu rodičovství se speciálním důrazem na vytváření blízkých vztahů a výchovné vedení. Ukazuje, jak korigovat nežádoucí chování dítěte, aniž by bylo narušeno vzájemné spojení, rodící se důvěra a křehký pocit bezpečí.

Organizační informace

  • Skupina má maximálně 12 členů + 2 vyškolení lektoři.
  • Setkání trvá 3 hodiny s krátkou přestávkou.
  • Celková časová dotace kurzu: 54 hodin.
  • Setkání probíhá jedenkrát za 2 týdny.
  • Kurz probíhá v prostorách Centra Valika v Karlových Varech (popř. ve Vaší organizaci).
  • Během setkání je zajištěno drobné občerstvení.
  • Hlídání dětí není zajištěno a děti se nemohou účastnit setkání.

Termíny 2024

Druhý běh začíná 10. září 2024 a potrvá do dubna 2025. Setkání se konají jednou za 14 dní v pracovní den od 16.00 do 19.00 v Karlových Varech.

Cena (kurzovné)

PĚSTOUN – 12.000 Kč. Kurzovné je možné hradit ze státního příspěvku na výkon PP v rámci povinného vzdělávání

OSVOJITEL – 2.000 Kč. Cena je ponížena díky dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí na systematickou práci s osvojiteli.

Cena obsahuje lektorné, učební pomůcky a drobné občerstvení. Kurzovné je možné uhradit ve splátkách. Pokud by výše kurzovného byla jedinou překážkou, proč se nemůžete zúčastnit, ozvěte se nám, zkusíme něco vymyslet.

Přihlášky

Předběžný zájem nebo závaznou přihlášku můžete učinit prostřednictvím tohoto formuláře.

Kontakty

Pokud máte zájem se dozvědět více o terapeutickém rodičovství, kontaktujte, prosím, Mgr. Petra Zmudu na e-mailu: info@valika.cz nebo na tel. 727 811 558

Poslední aktualizace 23.7.2024