Asistované kontakty

akDO ODVOLÁNÍ POZASTAVENA REALIZACE NOVÝCH ASISTOVANÝCH KONTAKTŮ Z DŮVODŮ NAPLNĚNÍ KAPACITY. Děkujeme za pochopení

Od září 2016 jsme rozšířili nabídku našich služeb o realizaci asistovaných kontaktů. Asistované kontakty pomáhají dětem v navázání kontaktu se svým rodičem nebo s jiným blízkým příbuzným nebo osobou blízkou. Tato služba se zaměřuje na rozvoj komunikace v rodinném systému a zajišťuje bezpečí pro dítě, aby navázalo vztah s osobou blízkou za pomoci zkušeného odborníka. Asistovaný kontakt může řešit rodinné situace, kdy je jeden s rodičů potencionálně ohrožen Syndromem zavrženého rodiče, potažmo jiná osoba dítěti blízká.

Jedná se o placenou službu (500,- Kč/hod), která probíhá v našich prostorech na adrese Závodu Míru 170/90, Karlovy Vary

Cíle asistovaného kontaktu:

  • navázaní nebo obnovení vztahu dítěte a rodiče nebo osoby blízké
  • upevňování vztahu dítěte prostřednictvím Asistovaného kontaktu dle dohodnutých pravidel (v odůvodnitelných případech dle stanovených pravidel)
  • posilování sebedůvěry rodičů ke svému rodičovství
  • zajištění bezpeční pro dítě v oblasti komunikační, materiální a citové (zásady bezpečné komunikace, přizpůsobené prostory pro pobyt dětí, asistence odborníka).

Kontaktní osoba: Mgr. Ljuba Bračková, tel.: 603 89 16 35, e-mail: brackova@valika.cz