Kalendář akcí

Kalendář akcí na rok 2019 se právě finalizuje, bude zveřejněn nejpozději do konce ledna 2019.

Kalendář zahrnuje akce Centra pro dítě a rodinu Valika, které jsou plánovány na rok 2019. Jedná se o akce pro pěstouny, zájemce o náhradní rodinnou péči i pro rodiny v rámci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.

2019

 

2018

11.12. Vzdělávací seminář pro pěstouny – Spolupráce aktérů sítě při výkonu pěstounské péče

4.12. Informační akce pro zájemce o NRP (Karlovy Vary)

8.11. Vzdělávací seminář pro pěstouny na přechodnou dobu – Aktuální otázky PPPD, asistované kontakty ve světle VOP

12.9.Vzdělávací seminář pro pěstouny – Jak chránit své dítě v online prostředí?

18.9. Informační akce pro zájemce o NRP (Karlovy Vary)

10.10.Vzdělávací seminář pro pěstouny – Sexuální vývoj dětí

5.6. – INFORMAČNÍ AKCE PRO ZÁJEMCE O NRP (Sokolov)

8.6.-10.6. – VZDĚLÁVACÍ VÍKEND PRO PĚSTOUNY, Bublava

25.5.-27.5. – VZDĚLÁVACÍ VÍKEND PRO PĚSTOUNY NA PŘECHODNOU DOBU, Bublava

17.4.2018 – VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ PRO PĚSTOUNY NA PŘECHODNOU DOBU na téma: Odpovědnost a proces předávání dítěte z PPPD

5.4.2018 – INFORMAČNÍ AKCE PRO ZÁJEMCE O NRP – Promítání dokumentu Alice Nellis – Adopce: Konkurz na rodiče

21.2.2018 – VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ PRO PĚSTOUNY na téma: Novinky v roce 2018 v oblasti daňové, dávkové a pojistné z pohledu pěstounské péče

 

2017

11.12. – KLUB PĚSTOUNŮ

4.12.2017 – INFORMAČNÍ AKCE PRO ZÁJEMCE O PĚSTOUNSKOU PÉČI – Cheb

11.11. – NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA

6.10. – 8.10. – VZDĚLÁVACÍ VÍKEND PRO PĚSTOUNY V LIBÉ

14.9. – INFORMAČNÍ SETKÁNÍ PRO ZÁJEMCE O PĚSTOUNSKOU PÉČI – Karlovy Vary

20.5. – VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ PRO PĚSTOUNY na téma Kurz efektivního rodičovství III.

13.5. – VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DĚTI – Téma: Svět ohně

13.5. – VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ PRO PĚSTOUNY na téma Kurz efektivního rodičovství II.

22.4. – VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ PRO PĚSTOUNY na téma Kurz efektivního rodičovství I.

12.4. – INFORMAČNÍ AKCE PRO ZÁJEMCE O PĚSTOUNSKOU PÉČI – Sokolov

28.3. – VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ PRO PRACOVNÍKY ORGANIZACE na téma Příprava stran k asistovanému kontaktu

25.3. – VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ PRO PĚSTOUNY na téma První pomoc u dětí při život ohrožujících situacích

27.2. – VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ PRO PPPD na téma Příprava dítěte na tranzit

12.2.  – VZDĚLÁVACÍ WORKSHOP PRO DĚTI z pěstounských rodin – Téma: PRÁVA DĚTÍ

7.2.  – INFORMAČNÍ AKCE PRO ZÁJEMCE O PĚSTOUNSKOU PÉČI (Karlovy Vary)

2016

8.12.2016 – KLUB PĚSTOUNŮ

6.12.2016 – INFORMAČNÍ AKCE PRO ZÁJEMCE O PĚSTOUNSKOU PÉČI V KARLOVÝCH VARECH

11.10.2016 – ČAJ O PÁTÉ – prezentace služeb organizace

8.10.2016 – vzdělávací seminář pro pěstouny KNIHA ŽIVOTA

17.9.2016 – BESEDA O PĚSTOUNSKÉ PÉČI V RÁMCI EVROPSKÉHO TÝDNE MOBILITY (KOZODOJ, KARLOVY VARY)

13.9.2016 – INFORMAČNÍ AKCE PRO ZÁJEMCE O PĚSTOUNSKOU PÉČI V CHEBU

7.6.2016 – INFORMAČNÍ AKCE PRO ZÁJEMCE O PĚSTOUNSKOU PÉČI V SOKOLOVĚ

13. až 15. 5.2016 – VZDĚLÁVACÍ POBYT PĚSTOUNSKÝCH RODIN

21. 5.2016 – INFORMAČNÍ STÁNEK O PĚSTOUNSKÉ PÉČI NA BIOSLAVNOSTECH NA KOZODOJI

5.3.2016 – vzdělávací seminář pro pěstouny KOMUNIKACE O BIOLOGICKÉ RODINĚ A KONTAKT S BIOLOGICKOU RODINOU

8.3.2016 – INFORMAČNÍ AKCE PRO ZÁJEMCE O PĚSTOUNSKOU PÉČI V KARLOVÝCH VARECH

8.2.2016 –  KLUB PĚSTOUNŮ (možnosti doprovázení, aktuality pro rok 2016, prostor pro sdílení a otevírání témat, která souvisejí s PP)

2015

7.12.2015 Informační akce v Karlových Varech

30.11.2015 Čaj o páté – představení organizace a nabízených službách

26.11.2015 vzdělávací akce – Klub pěstounů/sdílení zkušeností (Karlovy Vary)

17.10.2015 vzdělávací akce – Koncept léčivá rodina – seznámení s bazálně terapeutickými prvky (Bc. Šárka Francírková, ŠAFRÁN dětem, o.p.s.)

14.10.2015 Informační akce v Sokolově (Rodinná poradna)

14.9.2015 Beseda v rámci týdne mobility na Ekofarmě Kozodoj

14.9.2015 Výjezdní setkání s rodiči a dětmi v rámci projektu na prevenci kriminality (Karlovy Vary)

1.9.-30.9.2015 Výstava velkoformátových fotografií „Jsem pěstoun“ v Kavárně Joker, Cheb

8.9.2015 Informační akce v Chebu (Kavárna Joker)

27.7.-31.7.2015 Pobyt pro děti ve Vysoké Jedli u Nejdku (prevence kriminality)

25.6.2015 Informační stánek na Odpoledni pro sociální služby v Sokolově

18.6.2015 informační setkání pro širokou veřejnost na téma náhradní rodinné péče (Karlovy Vary)

23.5.2015 informační stánek na bioslavnostech na Kozodoji

15.5.2015 vzdělávací akce – promítání filmu s problematikou NRP a následná řízená diskuze (film A. Nellis – Adopce: Konkurz na rodiče)

18.4.2015 seminář pro pěstouny na téma První pomoc u dětí při život ohrožujících stavech (Oblastní spolek Českého červeného kříže Karlovy Vary, lektor: p. Kaňka)

26.3.2015 informační setkání pro širokou veřejnost na téma náhradní rodinné péče (Karlovy Vary)

13.3.2015 seminář/klub pěstounů na téma Služby pro náhradní rodině – zákon vers. ideální stav (diskuze nad službami, které má doprovázející organizace pěstounům poskytovat, jaké služby jsou obsahem dohody, atd.) (Valika, lektor: p. Zmuda a o. Najman)

7.2.2015 seminář pro pěstouny na téma Daňové přiznání pěstounů a pěstounská péče z pohledu sociálního a zdravotního pojištění (Valika, lektor: p. Najman)