Vítáme Vás na webových stránkách Centra pro dítě a rodinu Valika, které poskytuje pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám formou sociálně aktivizačních služeb. Další oblastí, na kterou se Centrum Valika zaměřuje, je rozvoj a podpora náhradní rodinné péče. Nabízíme také širokou paletu dalších služeb, jako je například Program pozitivního rodičovství TRIPLE P nebo Terapeutické rodičovství. Provozujeme rovněž informační portál o sociálně – právní ochraně dětí zeSPODu.cz.

Více informací pro zájemce o pěstounskou péči na www.valika.cz/hledamesuperrodice 

A K T U A L I T Y

V září startuje další kurz Terapeutického rodičovství pro pěstouny a osvojitele

Od září letošního roku otevíráme druhý kurz TERAPEUTICKÉHO RODIČOVSTVÍ pro pěstouny a osvojitele. Terapeutické rodičovství je jedna z možností, jak se naučit pomáhat zvládat obtíže dětí v náhradní rodinné péči spojené s poruchami citové vazby a vývojovým traumatem.

Časová dotace kurzu je 54 hodin a cena činí 12.000 Kč pro pěstouny a 2.000 Kč pro osvojitele (dotováno projektem z MPSV). Pro pěstouny je možné kurz hradit ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče a s ohledem na novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí platnou od ledna 2025 lze vzdělávací hodiny převádět na další 12měsíční období.

Více informací najdete v této příloze a na https://www.valika.cz/terapeuticke-rodicovstvi/, kde najdete také přihlášku. Zároveň bychom Vás chtěli informovat, že na našich sociálních sítích (Facebook a Instagram) bude probíhat mini informační kampaň k terapeutickému rodičovství.

Výroční zpráva za rok 2023 je na světě

Stejně jako každý rok v tento čas Vám přinášíme ohlédnutí za aktivitami předchozího roku ve formě výroční zprávy. Snažili jsme se být struční a výstižní, posuďte sami. Výroční zprávu najdete ZDE.

Projekt Pozitivní rodičovství v Karlovarském kraji úspěšně běží

Nedělej to! Přestaň! Proč to pořád musíš dělat? Že Vám tyto věty přijdou povědomé? Myslíte si, že by to šlo říct i jinak? My jsme přesvědčeni, že určitě ANO, a proto přicházíme s projekt zaměřeným na rozvoj POZITIVNÍHO RODIČOVSTVÍ.

Přáli bychom si totiž, aby všichni rodiče (vlastní i náhradní) měli dovednosti potřebné k budování zdravých rodinných vztahů, uměli zvládat nevhodné chování svých dětí a předcházeli tak možným problémům v rodině.

Chystáme pro Vás:

  • pokračování skupinového vzdělávacího programu TRIPLE P
  • tipy na publikace o rodičovství
  • tipy pro společné trávení volného času

Více informací najdete na www.valika.cz/pozitivnirodicovstvi

Projekt finančně podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí a Karlovarský kraj.

Nabízíme služby i pro osvojitele

Rádi bychom Vás informovali, že díky finanční podpoře Karlovarského kraje, Nadace J&T a Ministerstva práce a sociálních věcí můžeme v Karlovarském kraji nabídnout pomoc a podporu i osvojitelským rodinám.

V rámci projektu se zaměřujeme zejména na poradenství o specifikách péče o dítě v NRP, vzdělávací aktivity, společné sdílení zkušeností, podávání informací v oblastech hmotného zabezpečení osvojitelů, nebo pomoc při sepisování soudních návrhů.

S ohledem na omezené finanční prostředky, nejsme schopni služby nabízet v terénní formě, ale pouze v našich prostorách v Karlových Varech nebo prostřednictvím telefonu a e-mailu.

Archiv starších příspěvků

Tyto webové stránky běží zdarma na hostingu Blueboard.cz s.r.o.

banner1-180x50 11377318_854800277908466_8742981982306372428_n HR Color  Kopie návrhu Kopie návrhu Jednoduchý Okraj Duševní Zdraví Citát Post na Instagram (5)