Vítáme Vás na webových stránkách Centra pro dítě a rodinu Valika, které poskytuje pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám formou sociálně aktivizačních služeb. Další oblastí, na kterou se Centrum Valika zaměřuje, je rozvoj a podpora náhradní rodinné péče.

 A K T U A L I T Y

Nově nabízíme také mimosoudní řešení sporů formou mediacemediace-cz

Hádáte se doma kvůli penězům, uvažujete o rozvodu a řešíte, jak rozdělit majetek, jak zajistit péči o děti? Řešíte dědictví, příbuzenské nebo sousedské spory? Rádi byste tyto nepříjemné situace vyřešili jinak než zdlouhavou soudní(úřední) cestou? Řešením může být mediace. Mediace je jednou z možností, jak mimosoudně vyřešit vzniklé problémy za pomoci vyškoleného profesionála. Centrum pro dítě a rodinu Valika nově nabízí také mediaci. A do konce roku 2016 za zvýhodněných podmínek. Více informací na této stránce.

Asociace Dítě a rodina jednala s ombudsmankou o spolupráci v rámci zlepšení péče o ohrožené děti

Zástupci Asociace Dítě a rodina, jejímž členem je také Centrum pro dítě a rodinu Valika, se 26. července 2016 setkali s Veřejnou ochránkyní práv Mgr. Annou Šabatovou, Ph.D. Na setkánílogo-asociace-dar_rgb bylo probíráno zejména to, jak zlepšit péči o ohrožené děti. Asociace i ombudsmanka sledují stejné cíle, a proto bylo domluveno, že bude docházet k výměně zkušeností a vzájemné podpoře aktivit směřujících ke zlepšení péče o ohrožené děti. Společnými cíli Asociace a ombudsmanky je zejména:

  • Sjednotit dosud roztříštěný systém péče o ohrožené děti pod jedno ministerstvo.
  • Podporovat biologické rodiny a zajistit dostatek kvalitních služeb, které by pomohly rodině překonat krizovou situaci a při odebrání dítěte umožnily jeho rychlý návrat domů.
  • Rozvíjet všechny formy náhradní rodinné péče.
  • Transformovat ústavní péči do malokapacitních pobytových služeb, které budou co nejvíce připomínat rodinné prostředí.

Nadace Agrofert podpořila náš projekt na podporu rodičů samoživitelůagrofert

Nadace Agrofert v rámci grantového řízení „Podpora neziskových organizací poskytujících služby rodičům samoživitelům a jejich dětem“ podpořila i náš projekt. Záměrem projektu je za pomoci systematické terénní sociální práce v rodinách s jedním živitelem (samostatným rodičem) a nabídky služby odlehčení zlepšit postavení rodiny (rodiče na trhu práce, dětí v systému vzdělávání a kontaktu se sociálním prostředím).

Proč je potřeba podporovat rodiče samoživitele?

V Karlovarském kraji bylo podle údajů Českého statistického úřadu v roce 2014 celkem 7,4 % domácnosti neúplných, což je přibližně 9.300 domácností. Pokud bychom se podívali na strukturu uživatelů naší sociální služby – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, zjistili bychom, že k datu 19.4.2016 z celkového počtu 43 uživatelů(rodin) je 60 % rodin (26 rodin) neúplných. Ve 25 případech se jedná o samoživitelku a v 1 případě se jedná o muže samoživitele. Nejčastěji se jedná o domácnosti s 1 vyživovaným dítětem (9 rodin). Následují domácnosti se dvěma dětmi (6 rodin), čtyřmi dětmi (4 rodiny), třemi dětmi (3 rodiny), pěti dětmi (2 rodiny), šesti a sedmi dětmi (po 1 rodině). Snad všechny tyto rodiny se potýkají s nedostatkem finančních prostředků na zajištění základních potřeb rodiny a chodu domácnosti. Ostatně tento fakt dokresluje i celorepubliková statistika. Český statistický úřad ve svém měsíčníku Statistika a my zveřejnil, že více než třetina domácností, v nichž žije samotný rodič s alespoň jedním dítětem, se propadla pod hranici příjmové chudoby. Většinou jde o osamělé matky s dětmi, které jsou v nejhorší situaci. Tuto skutečnost můžeme potvrdit i my, z vlastní praxe – viz výše. Více informací o projektu najdete na této stránce.

 

Archiv starších příspěvků

Tyto webové stránky běží zdarma na hostingu od Blueboard.cz s.r.o.

banner1-180x50 11377318_854800277908466_8742981982306372428_n 728x90_Banner_Nase_prava_NOR

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *