Knihovna

Pravidla pro výpůjčky:

 • knihy si mohou půjčovat klienti sociální služby, zájemci o náhradní rodinnou péči, pěstouni, osvojitelé a další osoby (po domluvě)
 • výpůjční doba je jeden měsíc s možností prodloužení
 • čtenář může mít současně půjčeny maximálně tři tituly
 • čtenář je povinen vrátit knihu v takovém stavu, v jakém si ji půjčil
 • v případě ztráty knihy je čtenář povinen tuto nahradit (finančně nebo stejným titulem)
 • v odůvodněných případech může být po čtenáři požadována záloha v přiměřené výši
 • knihovnu vede a rezervace přijímá: Petr Najman na e-mailu: najman@valika.cz

Aktualizováno: 12.08.2021

Tato knihovna vzniká i za podpory Nakladatelství PORTÁL

Seznam knih

 1. ADHD Porucha pozornosti s hyperaktivitou. W. Jenett, Edika 2013 (o knize)
 2. Aktuální problémy rodinněprávní regulace: rodičovství, výchova a výživa nezletilého. R. Šínová, O. Šmíd, M. Juráš a kolektiv, Leges 2013 (o knize)
 3. Až se narodíš, budeš doma. D. Žilinčíková, 2010
 4. Budeš táta – 150 tipů a triků pro novopečeného tátu. V. Iannelli, Jota 2013
 5. Cesta k mým matkám. Edith Holá, Jota 2012 (o knize)
 6. Co děti nejvíc potřebují. Z. Matějček, Portál 1995 (o knize)
 7. Cvičení pro rozvoj čtení. P. Svoboda, Portál 2012 (o knize)
 8. Děti a emoce. V. Černý a K. Grofová, Portál 2013 (o knize)
 9. Děti s potřebou specifické péče – Praktická příručka pro práci učitele. M. Kavala, S. Nedvědová, M. Pilařová, Aula 1999
 10. Děti, které se rodí v srdci – příběh adoptivní a pěstounské maminky. Portál 2013 (o knize)
 11. Dětská klinická psychologie. P. Říčan, D. Krejčířová a kol., Grada 1997 (o knize)
 12. Dětská klinická psychologie – 4., přepracované a doplněné vydání. P. Říčan, D. Krejčírová a kol., Grada 2006 (o knize)
 13. Dětská psychoterapie a poradenství. D. Geldard a K. Geldard, Portál 2008 (o knize)
 14. Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole. Ch. R. Carter, Portál 2014 (o knize)
 15. Dítě v nové rodině. K. B. Purvis, D. R. Cross a W. L. Sunshine, Grada 2013 ( o knize)
 16. Dilemata náhradní výchovy. A. Škoviera, Portál 2007 (o knize)
 17. Domov je místo, odkud tě nevyhodí…ani když vyrosteš. D. Zezulová, Smartpress 2012 (o knize)
 18. Dotýkání dovoleno! Kateřina Foltová a Monika Nevolová, Grada 2015 (o knize)
 19. Hněv – a co s ním? Cathrine Dolto, Portál 2013 (o knize)
 20. Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny. O. Matoušek a H. Pazlarová, Portál 2010 (o knize)
 21. Hry a aktivity pro zkoumání emocí. Vanessa Rogers, Portál 2015 (o knize)
 22. Hry pro život – Sociálně psychologické hry pro děti a mládež 1, 2. S. Hermochová, Portál 1994
 23. Hry pro výchovu k odpovědnosti a sebedůvěře. J. Canfield, F. Siccone, Portál 1998
 24. I rodiče by měli dělat chyby. J. Prekopová, Portál 2010 (o knize)
 25. Jak na to? O rodičovství, dětech a výchově. Markéta Skládalová, CPress 2015 (o knize)
 26. Jak řešit konflikty. J. Plamínek, Grada 2006
 27. Kresba jako nástroj poznání dítěte. R. Davido, Portál 2008 (o knize)
 28. Kuchařka od Natamy. P. Vrtbovská, Natama 2011
 29. Mentální retardace. I. Švarcová, Portál 2006 (o knize)
 30. Mládež a delikvence. O. Matoušek, A. Kroftová, Portál 1998 (o knize)
 31. Mluvme s dětmi o sexu. Linda Goldmanová, Portál 2015 (o knize)
 32. Motivační rozhovory v praxi. J. Soukup, Portál 2014 (o knize)
 33. Multikulturní výchova (2. vydání). J. Průcha, Triton 2011 (o knize)
 34. Náhradní rodinná péče v praxi. J. kovařík, SNRP a Portál, 2004
 35. Nedávejte do hrobu motýla živého – příběhy lidí s autismem. APLA Praha, 2012
 36. Občanské právo pro každého (pohledem nejen tvůrců nového občanského zákoníku. K. Eliáš, B. Havel, P. Bezouška a D. Šustrová, Wolters Kluwer 2013 (o knize)
 37. Odloučení. J. Bowlby, Portál 2013 (o knize)
 38. Ochrana týraného a zneužívaného dítěte. Š. Špeciánová, Linde 2003
 39. O rodině vlastní, nevlastní a náhradní.  Z. Matějček, Portál 1994
 40. Osvojení a pěstounská péče.  Z. Matějček, J. Koluchová a kol., Portál 2002
 41. O ztraceném dítěti a cestě do bezpečí (attachment, poruchy attachmentu a léčení). P. Vrtbovská (nyní Winnette), Scan – Natama 2010 (o knize)
 42. Pěstounská péče a adopce. D. Zezulová, Portál 2012 (o knize)
 43. Pěstounská péče očima dospělých, kteří v ní vyrostli: trendy vs. zkušenosti. I. Sobotková a V. Očenášková, Vydavatelství UPOL, 2013 (o knize)
 44. Po dobrém, nebo po zlém? Z. Matějček, Portál 2012 (o knize)
 45. Podpora rodiny: Manuál pro pomáhající profese. O. Matoušek a H. Pazlarová, Portál 2014 (o knize)
 46. Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním. L. Novosad, Portál 2009 (o knize)
 47. Poruchy učení. O. Zelinková, Portál 1994 (o knize)
 48. Poruchy vztahové vazby. K. H. Brisch, Portál 2011 (o knize)
 49. Posílení rodiny. I. K. Berg, Portál 2013 (o knize)
 50. Prevence traumatu u dětí. P. A. Levine a M. Klineová. Maitrea 2014 (o knize)
 51. Probace a mediace. P. Štern, L. ouředníčková a D. Doubravová, Portál 2010 (o knize)
 52. Profesionální rodičovství – etnografická studie. K. Šmajdová Búšová a M. Kučera, Nakladatelství Karolinum 2015 (o knize)
 53. Případové konference. V. Bechyňová, Portál 2012 (o knize)
 54. Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči. Z. Gabriel a T. Novák, Grada 2008 (o knize)
 55. Psychologie výchovy a vyučování. J. Čáp, Univerzita Karlova 1997
 56. Psychologie dítěte. O. Čapka, Sursum Tišnov 1996
 57. Psychopatologie pro pomáhající profese. M. Vágnerová, Portál 2008 (o knize)
 58. Reedukace specifických poruch učení u dětí. D. Jucovičová, H. Žáčková, Portál 2014 (o knize)
 59. Rodina a dítě. Stanoviska veřejného ochránce práv. 2007
 60. Rozbitá (příběh zneužívaného a odvrženého dítěte). C. Glass, Portál 2011 (o knize)
 61. Sebranka. T. Hayden, Portál 2013 (o knize)
 62. Sociální pediatrie – vybrané kapitoly. J. Dunovský a kol., Grada 1999
 63. Sociálně-právní ochrana dětí v praxi. T. Pemová, R. Ptáček, Grada 2012
 64. Sociálně psychologické hry pro dospívající. S. a H. Hoppeovi, J. Krabel, Portál 2001
 65. Speciální pedagogika. J. Slowik, Grada 2007 (o knize)
 66. Speciální techniky sociální terapie rodin. E. Zakouřilová, Portál 2014 (o knize)
 67. Štěstí, neštěstí, láska, pěstounství. D. Prošková, Nakladatelství Lidové noviny 2012 (o knize)
 68. Syndrom CAN. J. Slaný, Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta 2008 (o knize)
 69. Syndrom CAN a způsob péče o rodinný systém. Kolektiv autorů, Ireas o.p.s. 2007
 70. Tělesnost jako významný faktor procesu adopce: kulturně antropologický problém. P. Šanderová, Slon 2011 (o knize)
 71. Tradice pěstounské péče v českých zemích. V. Smolíková, Key Publishing, 2014 (o knize)
 72. Trauma očima dítěte. P. A. Levine a M. Klineová, Maitrea 2012 (o knize)
 73. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. J. Dunovský, Z. Dytrych, Z. Matějček a kol., Grada 1995
 74. Ústavní péče. O. Matoušek, Slon 1999 (o knize)
 75. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. I. Tomeš, Portál 2010 (o knize)
 76. Vazba. J. Bowlby, Portál 2013 (o knize)
 77. Vlak naděje. Christine Baker Klineová, Portál 2015 (o knize)
 78. Volná hra – výchova dětí od 3 do 8 let. M. Caiatiová, S. Delačová a A. Mullerová, Portál 1995
 79. Výchova bez trestů. V. Mertin, Wolters Kluwer 2013 (o knize)
 80. Vychováváme děti a rosteme s nimi. Naomi Aldortová, Práh 2010 (o knize)
 81. Vývojová psychologie. K. Thorová, Portál 2015 (o knize)
 82. Vzpoura deprivantů. F. Koukolík, J. Drtilová, Galén 2006 (starší vydání ke staženío knize)
 83. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí – Komentář, 3. aktualizované a doplněné vydání. V. Novotná a E. Burdová, Linde (o knize)
 84. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí s komentářem. V. Novotná, E. Burdová, J. Riedlová Jurková, ANAG, 12/2014 (o knize)
 85. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí – Komentář. M. Macela a kolektiv, Wolters Kluwer 2015 (o knize)
 86. Zdravé a šťastné dítě (jak vychovat báječné, sebejisté a kreativní batole a správně ho nastartovat do života). J. Bermanová, IKAR 2012 (o knize)
 87. Ze zkušeností dětského psychologa (rádce pro rodiče). V. Mertin, Wolters Kluwer 2015 (o knize)
 88. Ztráta. J. Bowlby, Portál 2013 (o knize)
 89. 12 klíčů k důsledné výchově. R. G. Morissh, Portál 2003 (o knize)
 90. 260 cvičení pro děti raného věku. W. strassmeier, Portál 1996 (o knize)

Elektronické texty – volně ke stažení

 1. Asistovaný kontakt dítěte v NRP s biologickou rodinou – metodika Rozum a Cit (metodika ke stažení)
 2. Budování identity dítěte – Rozum a Cit (kniha ke stažení)
 3. Cesta k dítěti: terapeutické metody pro práci s dětmi v náhradní rodinné péči – Amalthea (kniha ke stažení)
 4. Co řekneme osvojenému dítěti – Středisko náhradní rodinné péče (kniha ke stažení)
 5. Co se mohou dozvědět pěstouni ze zdravotní dokumentace – Středisko náhradní rodinné péče (kniha ke stažení)
 6. Děti a sexualita – Rozum a Cit (kniha ke stažení)
 7. Dítě jiného etnika v náhradní rodinné péči – Středisko náhradní rodinné péče (kniha ke stažení)
 8. Dítě v náhradní rodinné péči očima pediatra – Středisko náhradní rodinné péče (kniha ke stažení)
 9. Dítě v pěstounské péči a trauma – Sdružení pěstounských rodin (sborník z konference ke stažení)
 10. Dítě ve výchově příbuzných – Rozum a Cit (kniha ke stažení)
 11. Dospívající dítě v náhradní rodině – Rozum a Cit (kniha ke stažení)
 12. Jak dál s pěstounskou péčí na přechodnou dobu – Středisko náhradní rodinné péče (kniha ke stažení)
 13. Jsem speciální brácha…jsem speciální ségra…protože naši jsou pěstouni! – Amalthea (kniha ke stažení)
 14. Moje rodina poskytuje pěstounskou péči – příručky pro syny a dcery pěstounů – Amalthea (kniha ke stažení)
 15. Náhradní rodinná péče vykonávána příbuznými dítěte. Metodická příručka.Nadační fond J&T 2014 (příručka ke stažení)
 16. Nemluvím, stejně mě neposlouchají. MPSV 2015 (brožura ke stažení)
 17. Orientační hodnocení psychického vývoje dítěte pro sociální práci. R. Ptáček. H. Kuželová, MPSV 2013 (kniha ke stažení)
 18. Pěstounská péče na přechodnou dobu pro nejmladší děti. MPSV 2011 (kniha ke stažení)
 19. Pěstounství je profese. MPSV 2015 (kniha ke stažení)
 20. Právní a finanční aspekty doprovázení – Nadační fond J&T (materiál ke stažení)
 21. Provázení rodiny jako dlouhodobý proces – Rozum a Cit (sborník příspěvků ke stažení)
 22. Průvodce pojištěním pěstounů a dětí v jejich péči – Amalthea (ke stažení)
 23. Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči – Středisko náhradní rodinné péče (kniha ke stažení)
 24. Romské dítě v náhradní rodině – Rozum a Cit (kniha ke stažení)
 25. Romské dítě žijící mimo vlastní rodinu – Středisko náhradní rodinné péče (kniha ke stažení)
 26. Sborník praxe novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí – s rozumem a citem – Rozum a Cit (sborník ke stažení)
 27. Sociálně-právní analýza přechodné pěstounské péče v České republice – Středisko náhradní rodinné péče (kniha ke stažení)
 28. Využití arteterapie v náhradní rodině – Rozum a Cit (kniha ke stažení)
 29. Vývojová psychologie pro sociální práci. R. Ptáček, H. Kuželová, MPSV 2013 (kniha ke stažení)
 30. Vývoj dětí v náhradních formách péče. MPSV 2011 (kniha ke stažení)
 31. Vztahový labyrint v náhradní rodině – Rozum a Cit (kniha ke stažení)
 32. Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka – Středisko náhradní rodinné péče (kniha ke stažení)
 33. Základní informace o osvojení (adopci) – Středisko náhradní rodinné péče (kniha ke stažení)
 34. Základní informace o náhradní rodinné péči – Středisko náhradní rodinné péče (kniha ke stažení– pozn.: stav do r. 2012
 35. Zdravotně znevýhodněné dítě v náhradní rodinné péči – Středisko náhradní rodinné péče (kniha ke stažení)
 36. Zprostředkování kontaktu dítěte s vlastní rodinou – Amalthea (metodika ke stažení)
 37. Zvykáme si jeden na druhého aneb nová náhradní rodina v procesu adaptace – Středisko náhradní rodinné péče (kniha ke stažení)

Napsat komentář