Krok č. 3

KOMPLETACE SPISOVÉ DOKUMENTACE ŽADATELE a její postoupení KRAJSKÉMU ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE k odbornému posouzení

Sociální pracovník obecního úřadu obce s rozšířenou působností má povinnost shromáždit všechny potřebné dokumenty, které jsou podstatné pro odborné posouzení, které provádí Krajský úřad Karlovarského kraje. Obecní úřad obce s rozšířenou působností Vás bude písemně informovat o postoupení spisové dokumentace na krajský úřad.

Napsat komentář