JUDr. Petr NAJMAN

Ředitel, právník/odborný pracovník pro oblast náhradní péče

  • vzdělání: Mgr. – Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni, obor: právo, JUDr. – Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
  • kurzy a semináře zaměřené na sociálně – právní ochranu dětí a náhradní rodinnou péči, účast na aktivitách zaměřených na vyhledávání zájemců o NRP
  • vyškolený mediátor
  • lektor programu pro náhradní rodiče PRIDE
  • praxe: koordinátor projektu Čí je dítě? (www.cijedite.cz), zaměstnanec Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov, praxe v advokátní kanceláři JUDr. Kubsové nebo v exekutorském úřadu Mgr. Ing. Proška
  • předseda poradního sboru hejtmana Karlovarského kraje v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (§38a zákona č. 359/1999 Sb.)
  • kontakt: najman@valika.cz, 739 69 53 96