Standardy kvality sociálních služeb

Jako registrovaný poskytovatel sociální služby máme povinnost dodržovat a naplňovat standardy kvality sociálních služeb. Znění kritérií Standardů je obsahem přílohy č. 2 vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., prováděcího předpisu k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

 

Napsat komentář