Vláda schválila novelu zákona o sociálních službách

Vláda České republiky ve středu 29. března 2017 schválila komplexní novelu zákona o sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb.). Hlavním cílem novely je, aby poskytované sociální služby lépe odpovídaly potřebám klientů. Zásadní je přitom přehlednost celého systému. Občané by se díky novele měli snáze orientovat, kam se mají obrátit a kdo jim může zajistit v jejich […]

Poslanci budou jednat o změnách v rozhodování o ústavní výchově

Skupina sedmi poslankyň pod vedením Heleny Válkové předložila do Poslanecké sněmovny PČR návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s ústavní výchovou. Tento návrh počítá s tím, že by konkrétní ústavní zařízení, do kterého má být dítě umístěno, opětovně určoval diagnostický ústav. Soud by svým rozhodnutím tedy svěřil dítě do diagnostického ústavu, a ten by […]

ČŠI: V průměru 5 žáků na každé základní škole nedostává ze strany rodiny prakticky žádnou podporu ve vzdělávání

Česká školní inspekce (dále jen „ČŠI“) vydala tématickou zprávu s výsledky inspekční činnosti zaměřené na spolupráci základních škol s orgány sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“). Inspekční zjišťování probíhalo na více než tisícovce základních škol, což představuje čtvrtinu všech základních škol na území České republiky. Nejdůležitější zjištění: V evidenci OSPOD je přibližně 3,5% všech žáků základních škol. Alespoň […]